ELMSQUARED

Är en analysbyrå som stöder företag, myndigheter och organisationer i deras förståelse för sin omvärld och marknad. Vi är experter på arbetsmarknads- och socialförsäkringsområdet.

Utredning & Analys

För att effektivt och framgångsrikt kunna planera och driva verksamhet krävs kunskap om nuläge, förutsättningar och utmaningar.

Strategisk rådgivning

För att kunna fatta rätt strategiska beslut krävs kompetens och erfarenhet om företagets omvärld, marknad och konkurrenssituation.

Uppföljning

Fungerande uppföljning som kan visa resultat eller effekt är en förutsättning för att kunna styra och utveckla en verksamhet.