För många kockar

Häromdagen uppmärksammade Dagens Industri i en artikel (betallänk) den rapport ELMSQUARED lanserade under Almedalsveckan i år.

Rapporten “För många kockar i den arbetsmarknadspolitiska soppan” har ambitionen att beskriva de problem som uppstår av en fragmenterad arbetsmarknadspolitik.

Aktörerna på det arbetsmarknadspolitiska området är många och de insatser som finns tillgängliga från de olika aktörerna är både svåra att överblicka och samordna. Det är i dag omöjligt att avgöra vilka insatser, om några, som fungerar. Följden av detta blir att den reella kostnaden för att få en arbetssökande till fast anställning blir onödigt hög.

Rapporten är den första i en serie rapporter om den svenska arbetsmarknadspolitiken. I höst kommer den andra rapporten, som kommer att ge förslag på hur de problem som uppmärksammats kan lösas.

Rapporten i sin helhet kan hämtas här:

För många kockar i den arbetsmarknadspolitiska soppan (PDF)