Kommentar på Arbetsmarknadsutredningens delbetänkande

Onsdagen den 25 oktober släppte Arbetsmarknadsutredningen sitt delbetänkande ”SOU 2017:82 Vägledning för framtidens arbetsmarknad”. Ganska snabbt utkristalliserades två tydliga budskap i pressen och på sociala medier. Dels att utredningen…

En kommentar kring Riksrevisionens FUB-granskning

Riksrevisionen har granskat Arbetsförmedlingens förberedande insatser, och publicerade häromdagen en rapport (RiR 2017:20) som gör gällande att deltagare i förberedande utbildning (FUB) får lägre arbetsinkomster jämfört med andra arbetslösa.…

För många kockar

Häromdagen uppmärksammade Dagens Industri i en artikel (betallänk) den rapport ELMSQUARED lanserade under Almedalsveckan i år. Rapporten "För många kockar i den arbetsmarknadspolitiska soppan" har ambitionen att beskriva de problem…

Hur stor är vår marknad?

En fråga för privata utförare inom arbetsmarknadspolitiken I diskussionen bland privata utförare av arbetsmarknadstjänster och utbildningar får man lätt uppfattningen att ”marknaden” endast utgörs av Arbetsförmedlingen och kommunernas…

Nu växer vi!

Det är härligt att få säga välkommen till Mattias Elm, som börjar hos oss som delägare den 1 juli i år. Mattias har de senaste åren varit chef för Arbetsförmedlingens leverantörsuppföljning och har sedan tidigare varit analyschef…

Därför startar jag en byrå med fokus på arbetsmarknadsanalys

Arbetsmarknadsområdet är flitigt omdebatterat och i ständigt fokus. Åsikterna är många, och området är kraftigt politiserat. Aktörerna på arbetsmarknaden har alla det gemensamma målet att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt…