För att kunna fatta rätt strategiska beslut krävs kompetens och erfarenhet om företagets omvärld, marknad och konkurrenssituation.

Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut. Genom vår djupa branschkompetens, erfarenhet och nätverk kan vi ge ett långsiktigt stöd till din verksamhet där vi kan stötta ledningsgrupp eller styrelse med kontinuerliga underlag, oberoende perspektiv och rådgivning.

Frågeställningarna är ofta framtidsrelaterade. Det kan handla om strategiska vägval, nya affärsmöjligheter, marknadskännedom och påverkan. Andra frågor kan exempelvis avse genomlysning av bolagets verksamhet eller benchmarking mot konkurrerande bolag. Vår rådgivning baseras på utredning & analys som en integrerad del av arbetet.

Kontakta oss angående strategisk rådgivning

Kontaktinformation

Telefon: +46-(0)70-888 26 01

E-post: info@elmsquared.se

Adress:
ELMSQUARED AB
Tavastgatan 15
118 24 Stockholm