Fungerande uppföljning som kan visa resultat eller effekt är en förutsättning för att kunna styra och utveckla en verksamhet.

Vi bistår våra kunder med att samla in, bearbeta och analysera relevant information om sin verksamhet. Vi erbjuder också stöd i att identifiera rätt metod för att garantera tillförlitliga insikter om verksamheten.

Uppföljningen utmynnar i en pedagogisk helhetsbild av insatsen eller verksamheten, dess utveckling över tid, och vad som behöver förändras för att förbättra resultaten. Uppföljningen hjälper våra kunder att upptäcka problem i sin verksamhet och ta kontroll över situationen i tid

Vi har lång erfarenhet av uppföljning av upphandlade leverantörer, insatser, program och projekt hos myndigheter, kommuner och organisationer.

Kontakta oss angående uppföljning

Kontaktinformation

Telefon: +46-(0)70-888 26 01

E-post: info@elmsquared.se

Adress:
ELMSQUARED AB
Tavastgatan 15
118 24 Stockholm