För att effektivt och framgångsrikt kunna planera och driva verksamhet krävs kunskap om nuläge, förutsättningar och utmaningar.

Vi erbjuder utredningar och analyser inom välfärdsområdet och offentligt upphandlad verksamhet i Norden.  Vår samlade kompetens och erfarenhet av den offentliga marknaden för privata utförare i utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor gör oss unika.

Vi anlitas regelbundet av organisationer, privata företag och offentliga utredningar för att genomföra analyser och utredningar inom arbetsmarknadsområdet. För våra kunders räkning utför vi analyser av kommande upphandlingar, nya potentiella marknader och politiska initiativ.

Utifrån våra kunders frågeställningar insamlas och bearbetas data för att kunna analyseras och presenteras i en färdig produkt med slutsatser. Våra utredningar och analyser utgör underlag för framtida beslut, påverkan och nya affärer.

Kontakta oss angående utredning & analys

Kontaktinformation

Telefon: +46-(0)70-888 26 01

E-post: info@elmsquared.se

Adress:
ELMSQUARED AB
Tavastgatan 15
118 24 Stockholm